Mohamad Yusof, Mohamad Radhi, and Hafizhah Zulkifli. 2021. “Tahap Kefahaman Dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5 (1):39-45. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.87.