Rosli, Ruwaida, and Aliza Alias. 2020. “Pengetahuan Guru Pra Sekolah Terhadap Ciri-Ciri Murid Berkeperluan Khas: Pre School Teachers Knowledge of Characteristic of Students With Special Needs”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4 (2):92-100. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.85.