Wan Fatul, Nusaibah, and Aliza Alias. 2020. “Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4 (2):45-53. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.80.