Abdul Samat, Muhammad Zaid, and Rosadah Abd Majid. 2020. “Implikasi Kaedah Tahfiz Akhyar Terhadap Pembelajaran Dan Pengajaran Surah Al-Fatihah Kepada Murid Pekak: Implication of Tahfiz Akhyar Method on Learning Surah Al-Fatihah to Hearing Impaired Student”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4 (2):34-44. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.75.