Wan Abdullah, Wan Ali Akbar, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah, and Nursafra Mohd Zhaffar. 2020. “Peranan Pentadbir Sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi Dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators As Innovation Initiators Among Innovative Islamic Education Teachers”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4 (1):11-18. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.57.