Wan Abdullah, Wan Ali Akbar, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah, and Nursafra Mohd Zhaffar. 2023. “Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran Oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam : Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 7 (1):1-15. https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.182.