Md Soh, Noor Syahida, Faridah Mohd Sairi, and Mohd Annas Shafiq Ayob. 2023. “Nilai Murni Dalam Modul Kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU): Noble Values in General Education Subject (MPU) Module”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 7 (1):66-78. https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.180.