Sulaiman, Abdul Hadi, Hasnurol Hashim, Zuraini Yaakub, Aisah Hasmam, Abd Razak Abu Chik, Mohd Muhsinul Nidzam Abdullah, Sohaina Mohd Salleh, and Wan Ali Akbar Wan Abdullah. 2022. “Tahap Pengetahuan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar (IPGKRM): Proficiency Level on the Ahl Sunnah Wal Jamaah Aqeedah Among Students of the Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM)”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 6 (2):79-90. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no2.167.