Nasir, Noridayu, and Hazlina Abdul Halim. 2022. “Penguasaan Bahasa Pertama Remaja Berkeperluan Khas (Lembam) Tentang Rukun Iman Dan Rukun Islam: Mastery the First Language of Special Needs Teenagers (Sluggish) about the Rukun Iman and the Rukun Islam”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 6 (2):32-48. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no2.159.