Mohd Yusoff, Norzi, Khadijah Abdul Razak, and Adnan Derahman. 2022. “Kompetensi Guru Muslim Berdasarkan Surah Ar-Rahman Ayat 1 Hingga 4: Competence of Muslim Teachers Based on Surah Ar-Rahman Verses 1 to 4”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 6 (1):65-78. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.139.