Che Mustapa, Noor Afiqah, Zaini Nasohah, and Zuliza Kusrin. 2021. “The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan Di Antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5 (2):51-59. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.132.