Mahdi Yusuf, Sri Andayani, Mohd. Aderi Che Noh, and Khadijah Abdul Razak. 2021. “Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz: Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5 (2):39-50. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.120.