Samsudin, Suzita, and Aliza Alias. 2021. “Pengetahuan Terhadap Disleksia Dalam Kalangan Ibu Bapa Di Sebuah Sekolah Rendah : Primary School Parents Knowledge on Dyslexia”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5 (1):201-13. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.116.