Ab Rahman, Azman, Syed Salim Syed Shamsudin, Nurul Nadia Nozlan, Muhd. Faiz Abd. Shakor, and Afaf Sukari. 2021. “Pandemik COVID-19: Cabaran Pengajaran Dan Pembelajaran (PDP) Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Khas Bagi Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Masalah Pembelajaran Di Malaysia : Pandemic COVID-19: Challenges of Teaching and Learning (PDP) Islamic Education in Special Education for Students With Learning Disabilities in Malaysia”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5 (1):127-38. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.104.