Rosdi, Ahmad Zubir, Syed Najihuddin Syed Hassan, and Mohammad Shiham Mahfuz. 2021. “Penerimaan Pelajar Dan Penggunaan M-Pembelajaran Terhadap Pengajian Hadis: Student Acceptance and Use of M-Learning Toward Hadith Studies”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5 (1):100-112. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.103.