Pangilun, Mohd Taufik, and Harun Baharudin. 2021. “Liqa’ Maqari’ : Suatu Tinjauan Awal Terhadap Kualiti Hafazan Guru Tahfiz Al-Quran : Liqa’ Maqari’: An Early Look at The Quality of Quranic Memorization of Tahfiz Teachers”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5 (1):113-26. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.101.