Rasdi, Mohd Nur Adzam, Siti Rahmah Ahmad Razuan, Norakyairee Mohd Raus, and Noornajihan Jaafar. 2017. “Iqra Braille Sebagai Modul Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran Braille: Isu Ketidakseragaman Antara Dua Teks”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 1 (1). https://doi.org/10.33102/jqss.vol1no1.1.