MAHD NOR, N. I. Pendidikan Islam bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru sebagai Murabbi: Islamic Education for Children with Special Needs: Teacher as Murabbi. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 5, n. 1, p. 64-76, 1 Jun. 2021.