MOHAMAD YUSOF, M. R.; ZULKIFLI, H. . Tahap Kefahaman dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 5, n. 1, p. 39-45, 1 Jun. 2021.