WAN FATUL, N.; ALIAS, A. Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 4, n. 2, p. 45-53, 30 Nov. 2020.