WAN ABDULLAH, W. A. A.; ABDUL RAZAK, K.; HAMZAH, M. I.; MOHD ZHAFFAR, N. Peranan Pentadbir sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators as Innovation Initiators among Innovative Islamic Education Teachers. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 4, n. 1, p. 11-18, 1 Jun. 2020.