MOHD. SAJARI , F. F. .; ZULKIFLI, H. .; SURAT, S. Kesahan dan Kebolehpercayaan Instruman Kesediaan GPI Melaksanakan Model Tasmik j-QAF Secara Dalam Talian: Validity and Reliability of a GPI Readiness Instrument Implementing the j-QAF Tasmic Model. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 7, n. 1, p. 16-29, 1 Jun. 2023.