WAN ABDULLAH, W. A. A.; ABDUL RAZAK, K.; HAMZAH, M. I. .; MOHD ZHAFFAR, N. . Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam : Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 7, n. 1, p. 1-15, 1 Jun. 2023.