SULAIMAN, A. H.; HASHIM, H.; YAAKUB, Z.; HASMAM, A.; ABU CHIK, A. R.; ABDULLAH, M. M. N.; MOHD SALLEH, S.; WAN ABDULLAH, W. A. A. Tahap Pengetahuan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar (IPGKRM): Proficiency Level on the Ahl Sunnah Wal Jamaah Aqeedah among Students of the Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM). Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 6, n. 2, p. 79-90, 1 Dec. 2022.