AHMAD, K.; IBRAHIM, M. A. H. .; ABDULLAH, M. Autistik dari Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam: Autistics from the Perspective of Law and Islamic Jurisprudence. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 6, n. 1, p. 47-64, 1 Jun. 2022.