MOHD YUSOFF, N.; ABDUL RAZAK, K. .; DERAHMAN, A. . Kompetensi Guru Muslim berdasarkan Surah ar-Rahman Ayat 1 hingga 4: Competence of Muslim Teachers based on Surah ar-Rahman Verses 1 to 4. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 6, n. 1, p. 65-78, 1 Jun. 2022.