CHE MUSTAPA, N. A.; NASOHAH, Z.; KUSRIN, Z. The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan di antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 5, n. 2, p. 51-59, 1 Dec. 2021.