ROSDI, A. Z.; SYED HASSAN, S. N.; MAHFUZ, M. S. Penerimaan Pelajar dan Penggunaan M-Pembelajaran Terhadap Pengajian Hadis: Student Acceptance and Use of M-Learning toward Hadith Studies. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, v. 5, n. 1, p. 100-112, 1 Jun. 2021.