Mahd Nor, N. I. (2021). Pendidikan Islam bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru sebagai Murabbi: Islamic Education for Children with Special Needs: Teacher as Murabbi. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 64-76. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.92