Mohamad Yusof, M. R., & Zulkifli, H. . (2021). Tahap Kefahaman dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 39-45. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.87