Wan Fatul, N., & Alias, A. (2020). Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(2), 45-53. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.80