Abdul Samat, M. Z., & Abd Majid, R. (2020). Implikasi Kaedah Tahfiz Akhyar terhadap Pembelajaran dan Pengajaran Surah Al-Fatihah kepada Murid Pekak: Implication of Tahfiz Akhyar Method on Learning Surah Al-Fatihah to Hearing Impaired Student. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(2), 34-44. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.75