Wan Abdullah, W. A. A., Abdul Razak, K., Hamzah, M. I. ., & Mohd Zhaffar, N. . (2023). Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam : Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.182