Sulaiman, A. H., Hashim, H., Yaakub, Z., Hasmam, A., Abu Chik, A. R., Abdullah, M. M. N., Mohd Salleh, S., & Wan Abdullah, W. A. A. (2022). Tahap Pengetahuan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar (IPGKRM): Proficiency Level on the Ahl Sunnah Wal Jamaah Aqeedah among Students of the Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM). Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(2), 79-90. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no2.167