Mohd Yusoff, N., Abdul Razak, K. ., & Derahman, A. . (2022). Kompetensi Guru Muslim berdasarkan Surah ar-Rahman Ayat 1 hingga 4: Competence of Muslim Teachers based on Surah ar-Rahman Verses 1 to 4. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(1), 65-78. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.139