Che Mustapa, N. A., Nasohah, Z., & Kusrin, Z. (2021). The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan di antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 51-59. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.132