Mahdi Yusuf, S. A., Che Noh, M. A., & Abdul Razak, K. . (2021). Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz: Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 39-50. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.120