Samsudin, S., & Alias, A. (2021). Pengetahuan Terhadap Disleksia dalam Kalangan Ibu Bapa di sebuah Sekolah Rendah : Primary School Parents Knowledge on Dyslexia. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 201-213. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.116