Rosdi, A. Z., Syed Hassan, S. N., & Mahfuz, M. S. (2021). Penerimaan Pelajar dan Penggunaan M-Pembelajaran Terhadap Pengajian Hadis: Student Acceptance and Use of M-Learning toward Hadith Studies. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 100-112. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.103