Pangilun, M. T., & Baharudin, H. . (2021). Liqa’ Maqari’ : Suatu Tinjauan Awal Terhadap Kualiti Hafazan Guru Tahfiz Al-Quran : Liqa’ Maqari’: An Early Look at The Quality of Quranic Memorization of Tahfiz Teachers. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 113-126. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.101