(1)
Mahd Nor, N. I. Pendidikan Islam Bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru Sebagai Murabbi: Islamic Education for Children With Special Needs: Teacher As Murabbi. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2021, 5, 64-76.