(1)
Mohamad Yusof, M. R.; Zulkifli, H. . Tahap Kefahaman Dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2021, 5, 39-45.