(1)
Mohd. Ali, M.; Ismail @ Mohd Ismail, N. F. . Meneroka Cabaran Yang Dihadapi Oleh Ibu Dalam Menguruskan Anak Berkeperluan Khas : Exploring the Challenges Faced by Mothers in Managing Children With Special Needs. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2020, 4, 63-75.