(1)
Rosli, R.; Alias, A. Pengetahuan Guru Pra Sekolah Terhadap Ciri-Ciri Murid Berkeperluan Khas: Pre School Teachers Knowledge of Characteristic of Students With Special Needs. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2020, 4, 92-100.