(1)
Wan Fatul, N.; Alias, A. Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2020, 4, 45-53.