(1)
Abdul Samat, M. Z.; Abd Majid, R. Implikasi Kaedah Tahfiz Akhyar Terhadap Pembelajaran Dan Pengajaran Surah Al-Fatihah Kepada Murid Pekak: Implication of Tahfiz Akhyar Method on Learning Surah Al-Fatihah to Hearing Impaired Student. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2020, 4, 34-44.