(1)
Wan Abdullah, W. A. A.; Abdul Razak, K.; Hamzah, M. I.; Mohd Zhaffar, N. Peranan Pentadbir Sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi Dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators As Innovation Initiators Among Innovative Islamic Education Teachers. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2020, 4, 11-18.