(1)
Sulaiman, A. H.; Hashim, H.; Yaakub, Z.; Hasmam, A.; Abu Chik, A. R.; Abdullah, M. M. N.; Mohd Salleh, S.; Wan Abdullah, W. A. A. Tahap Pengetahuan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar (IPGKRM): Proficiency Level on the Ahl Sunnah Wal Jamaah Aqeedah Among Students of the Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM). j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2022, 6, 79-90.