(1)
Analisis Kefahaman Kewajipan Solat Dan Kefasihan Bacaan Al-Fatihah Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan : Analysis of Al-Fatihah Recitation and Solat Obligation Among Engineering Student. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2022, 6, 14-30.