(1)
Mohd Yusoff, N.; Abdul Razak, K. .; Derahman, A. . Kompetensi Guru Muslim Berdasarkan Surah Ar-Rahman Ayat 1 Hingga 4: Competence of Muslim Teachers Based on Surah Ar-Rahman Verses 1 to 4. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2022, 6, 65-78.